Formy pracy z dzieckiem

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szansa Strzałkowo

 • codzienne zajęcia wychowawcze skierowane na potrzeby i możliwości dzieci

 • terapia grupowa (relaksacja, terapia tańcem, nauka rozładowywania napięcia poprzez ruch)

 • trening zastępowania agresji (ART) 

 • terapia indywidualna

 • diagnoza psychologiczna

 • terapia pedagogiczna

 • pomoc w nauce (wyrównywanie deficytów szkolnych)

 • budowanie umiejętności uczenia się

 • współpraca z rodziną – terapia rodzinna

 • zajęcia sportowe

 • zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne, kulinarne

 • wycieczki, rajdy rowerowe i piesze

 • imprezy okolicznościowe

 • biwaki, zloty, turnieje

Copyright © 2024 Szansa Strzałkowo Rights Reserved.