O nas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szansa Strzałkowo

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu Słupeckiego od 29.04.2016 r. Wcześniej (od 03 listopada 2003 r.) funkcjonował w strukturach Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie.

Dom jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Działalność opiekuńczo-wychowawcza, w wyniku której zaspokajane są podstawowe potrzeby rozwojowe dzieci, prowadzona jest w placówce równolegle z procesem edukacyjnym realizowanym w publicznych placówkach oświatowych.

Celem placówki jako placówki socjalizacyjnej jest prowadzenie wielostronnych, zintegrowanych specjalistycznych działań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych w pracy z dzieckiem
i rodziną, zmierzających do eliminowania przyczyn dysfunkcji rodziny i powrotu dziecka do środowiska, bądź rodzinnej formy pieczy zastępczej.

MISJĄ DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – SZANSA” W KOSEWIE

jest  zapewnienie jak najlepszych warunków opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dodatkowym atutem placówki jest jej lokalizacja. Placówka położona jest w środowisku o dużych walorach przyrodniczych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek leży bezpośrednio nad Jeziorem Powidzkim oraz na skraju zabytkowego parku, w którym można znaleźć wiele ciekawych obiektów.

Copyright © 2024 Szansa Strzałkowo Rights Reserved.